+ 84.905.893.383

 

các tin mới nhất:

Vụ trưởng bộ VHTT và Du lịch cùng nhiều nghệ sĩ thăm nhà hàng Samdi

Ông Đào Mạnh Hùng -  Phó Giáo sư - Tiến sĩ Vụ trưởng bộ Văn Hóa Thông Tin và Du Lịch cùng nhiều nghệ sĩ ưu tú thăm Khu biệt thự nhà hàng hải sản Samdi - 292 Phan Châu Trinh - Đà Nẵng
 
ÔNG ĐÀO MẠNH HÙNG - PGS.TS NSUT ( VỤ TRƯỞNG BỘ VHTT & DU LỊCH ) & NSUT TẠ MINH TÂM CÙNG NHIỀU NGHỆ SĨ THAM QUAN VÀ GIAO LƯU CÙNG ÔNG LÊ BÁ HUY TẠI NHÀ HÀNG SAMDI Đà NẴNGÔNG ĐÀO MẠNH HÙNG - PGS.TS NSUT ( VỤ TRƯỞNG BỘ VHTT & DU LỊCH ) & NSUT TẠ MINH TÂM CÙNG NHIỀU NGHỆ SĨ THAM QUAN VÀ GIAO LƯU CÙNG ÔNG LÊ BÁ HUY TẠI NHÀ HÀNG SAMDI Đà NẴNG
 
ÔNG ĐÀO MẠNH HÙNG - PGS.TS NSUT ( VỤ TRƯỞNG BỘ VHTT & DU LỊCH ) & NSUT TẠ MINH TÂM CÙNG NHIỀU NGHỆ SĨ THAM QUAN VÀ GIAO LƯU CÙNG ÔNG LÊ BÁ HUY TẠI NHÀ HÀNG SAMDI Đà NẴNGÔNG ĐÀO MẠNH HÙNG - PGS.TS NSUT ( VỤ TRƯỞNG BỘ VHTT & DU LỊCH ) & NSUT TẠ MINH TÂM CÙNG NHIỀU NGHỆ SĨ THAM QUAN VÀ GIAO LƯU CÙNG ÔNG LÊ BÁ HUY TẠI NHÀ HÀNG SAMDI Đà NẴNG
 
ÔNG ĐÀO MẠNH HÙNG - PGS.TS NSUT ( VỤ TRƯỞNG BỘ VHTT & DU LỊCH ) & NSUT TẠ MINH TÂM CÙNG NHIỀU NGHỆ SĨ THAM QUAN VÀ GIAO LƯU CÙNG ÔNG LÊ BÁ HUY TẠI NHÀ HÀNG SAMDI Đà NẴNGÔNG ĐÀO MẠNH HÙNG - PGS.TS NSUT ( VỤ TRƯỞNG BỘ VHTT & DU LỊCH ) & NSUT TẠ MINH TÂM CÙNG NHIỀU NGHỆ SĨ THAM QUAN VÀ GIAO LƯU CÙNG ÔNG LÊ BÁ HUY TẠI NHÀ HÀNG SAMDI Đà NẴNG
Ông Đào Mạnh Hùng - Vụ Trưởng Bộ VHTT & DL ( Áo xanh bên trái ) & NSUT Tạ Minh Tâm ( Áo vàng ) & Ông Lê Bá Huy ( Áo trắng ở giữa )
 
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng VỤ TRƯỞNG BỘ VHTT VÀ DU LỊCH CÙNG NHIỀU NGHỆ SĨ THĂM NHÀ HÀNG SAMDI
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn

các tin khác