+ 84.905.893.383

 

các tin mới nhất:

Phó chủ tịch Thành Phố Đà Nẵng thăm nhà hàng Samdi

Ông Nguyễn Xuân Anh Phó chủ tịch Thành Phố Đà Nẵng thăm Nhà hàng Samdi - 292 Phan Châu Trinh - Đà Nẵng và có buổi giao lưu trò truyện cùng với ông Lê Bá Huy - TGĐ Công ty TNHH Lắp Máy Miền Nam
 
ÔNG NGUYỄN XUÂN ANH - PHÓ CHỦ TỊCH TP ĐÀ NẴNG THĂM NHÀ HÀNG HẢI SẢN SAMDI TẠI ĐÀ NẴNG VÀ GIAO LƯU CÙNG ÔNG LÊ BÁ HUYÔNG NGUYỄN XUÂN ANH - PHÓ CHỦ TỊCH TP ĐÀ NẴNG THĂM NHÀ HÀNG HẢI SẢN SAMDI TẠI ĐÀ NẴNG VÀ GIAO LƯU CÙNG ÔNG LÊ BÁ HUY
 
ÔNG NGUYỄN XUÂN ANH - PHÓ CHỦ TỊCH TP ĐÀ NẴNG THĂM NHÀ HÀNG HẢI SẢN SAMDI TẠI ĐÀ NẴNG VÀ GIAO LƯU CÙNG ÔNG LÊ BÁ HUYÔNG NGUYỄN XUÂN ANH - PHÓ CHỦ TỊCH TP ĐÀ NẴNG THĂM NHÀ HÀNG HẢI SẢN SAMDI TẠI ĐÀ NẴNG VÀ GIAO LƯU CÙNG ÔNG LÊ BÁ HUY
Ông Nguyễn Xuân Anh ( Áo sơ mi trắng ) và Ông Lê Bá Huy ( Áo xanh ) tại Nhà Hàng Samdi, Đà Nẵng
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nguyễn xuân anh thăm nhà hàng Samdi
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn

các tin khác