+ 84.905.893.383

 

Đĩa nhỏ ............................................................ 60.000 VND
 
Đĩa lớn ............................................................. 100.000 VND
 
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng cam, xoài, đu đủ, thanh long, mít, bưởi, táo, nho,măng cụt, sầu riêng
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn