+ 84.905.893.383

 

Yaourt thơm ................................................. 65.000 VND
 
Yaourt cà chua ............................................ 65.000 VND
 
Yaourt cà rốt ................................................ 65.000 VND
 
Yaourt dâu tây ............................................. 85.000 VND
 
Yaourt táo .................................................... 75.000 VND
 
Yaourt cam .................................................. 75.000 VND
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng sữa chua, yaourt như thơm, cà chua, cà rốt, dâu tâu, táo, cam
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn