+ 84.905.893.383

 

SANTA RITA RESERVA MERLOT 
Maipo Valley ................................................. 600.000 VND
 
SANTA RITA RESERVA CHARDONNAY 
Maipo Valley ................................................. 600.000 VND
 
SANTA RITA MEDALLA REAL CABERNET SAUVIGNON
Maipo Valley ................................................. 800.000 VND
 
SANTA RITA FLORESTA APALTA CABERNET SAUVIGNON
Colchagua Valley ....................................... 1.500.000 VND
 
SANTA RITA TRIPLE C
Maipo Valley ............................................... 1.800.000 VND
 
CARMEN CHARDONNAY
Maipo Valley ............................................... 320.000 VND
 
CARMEN RESERVA SAUVIGNON BLANC
Maipo Valley .............................................. 480.000 VND
 
CARMEN GRAN RESERVA CABERNET SAUVIGNON
Maipo Valley .............................................. 680.000 VND
 
CARMEN WINE MAKER'S RESERVE RED
Maipo Valley .............................................. 1.350.000 VND
 
BIN 555 ( Australia - Red ) ....................... 650.000 VND
 
BIN 999 ( Australia - Red ) ....................... 750.000 VND
 
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Rượu vang - Nhà hàng Đà Nẵng
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn