+ 84.905.893.383

 

Nước ép dưa hấu .......................................... 55.000 VND
 
Nước ép thơm ............................................... 55.000 VND
 
Nước ép cà chua .......................................... 55.000 VND
 
Nước ép cà rốt ............................................. 55.000 VND
 
Nước ép ổi .................................................... 55.000 VND
 
Dừa tươi ....................................................... 30.000 VND
 
Nước ép dâu tây .......................................... 80.000 VND
 
Nước ép bưởi .............................................. 65.000 VND
 
Nước ép táo ................................................. 65.000 VND
 
Nước chanh tươi ........................................ 55.000 VND
 
Soda chanh ................................................. 65.000 VND
 
Chanh dây ................................................... 65.000 VND
 
Nước cam tươi ........................................... 65.000 VND
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng dưa hấu, thơm, cà chua, cà rốt, ổi, dừa tươi, dâu tây, bưởi, táo, chanh cam
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn