+ 84.905.893.383

 

Shirley temple ................................................ 90.000 VND
 
Virgin colada .................................................. 90.000 VND
 
Boo boo special ............................................ 90.000 VND
 
Sweet dawn ................................................... 90.000 VND
 
Samdi mocktail .............................................. 90.000 VND
 
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Mocktail, Shirley temple,Virgin colada,Boo boo special,Sweet dawn,Samdi mocktail
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn