+ 84.905.893.383

 

Kem vani ...................................................... 65.000 VND
 
Kem khoai môn ............................................ 65.000 VND
 
Kem chocolate ............................................. 65.000 VND
 
Kem sầu riêng .............................................. 65.000 VND
 
Kem dâu ........................................................ 70.000 VND
 
Kem đặc biệt Samdi ..................................... 80.000 VND
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng vani, khoai môn, chocolate, sầu riêng, dâu
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn