+ 84.905.893.383

 

Tôm tích hấp .......................................... 1.650.000 VND/kg
 
Tôm tích nướng ..................................... 1.650.000 VND/kg
 
Tôm tích rang tỏi ................................... 1.650.000 VND/kg
 
Tôm tích rang muối ............................... 1.650.000 VND/kg
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Tôm tích hấp, nướng, rang tỏi, muối
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn