+ 84.905.893.383

 

Súp bắp cua ........................................ 70.000 VND/chén
 
Súp hải sản cua .................................. 80.000 VND/đĩa
 
Súp hải sâm cua ..................................75.000 VND/chén
 
Súp vi cá cua ..................................... 365.000 VND
 
 
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng súp món ăn việt nam
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn