+ 84.905.893.383

 

Canh rau nấu tôm .............................. 155.000 VND /thố
 
Canh khổ qua thịt băm....................... 180.000 VND /thố
 
Canh chua ngêu ..................................190.000 VND/ thố
 
Canh chua hải sản ..............................400.000 VND /thố
 
Canh rong biển đậu hủ thịt bằm ........ 165.000 VND/thố
 
Súp trái bí tiềm bát bảo ............................. 180.000 VND
 
Súp trái bí tiềm vi cá bát bảo .................... 400.000 VND
 
Thố tiềm canh bổ .................. 120.000 VND/thố/1 người
                                                  420.000 VND/thố/4 người
 
 
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Súp trái bí tiềm vi cá bát bảo
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn