+ 84.905.893.383

 

Sò chén nướng mỡ hành........................ 290.000 VND/kg
 
Sò chén hấp sả ....................................... 290.000 VND/đĩa
 
Sò chén xào sả ớt................................... 290.000 VND/đĩa
 
Sò chén đút lò......................................... 70.000 VND/con nhỏ
                                                                   80.000 VND/con lớn
 
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Sò chén nướng mỡ hành, hấp sả, đút lò, xào sả ớt
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn