+ 84.905.893.383

 

Rau muống xào tỏi ............................... 85.000 VND/đĩa
 
Cải bó xôi xào tỏi ................................. 90.000 VND/đĩa
 
Cải rổ hấp ............................................. 130.000 VND/đĩa
 
Cải rổ sốt dầu hào ............................... 110.000 VND/đĩa
 
Cải thảo xào ba rọi ............................... 120.000 VND/đĩa
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Rau muống xào tỏi, cải bó xôi xào, cải rổ hấp
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn