+ 84.905.893.383

 

Ốc vòi voi sashimi .............................. 1.500.000 VND/kg
 
Ốc vòi voi xào giá ............................... 1.500.000 VND/kg
 
Ốc vòi voi nấu cháo ........................... 1.500.000 VND/kg
 
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Ốc vòi voi xào giá, ốc vòi voi sashimi
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn