+ 84.905.893.383

 

Nghêu nướng mỡ hành ........................................ 230.000 VND/kg
                                                                                      150.000 VND/thố
 
Nghêu nướng phô mai .......................................... 230.000 VND/kg
                                                                                      150.000 VND/thố
 
Nghêu hấp sả/ hấp Thái Lan/ hấp Mễ tây cơ.... 230.000 VND/kg
                                                                                     150.000 VND/thố
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nghêu nưỡng mỡ hành, phô mai, hấp sả, hấp thái lan
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn