+ 84.905.893.383

 

Mực hấp gừng ....................................... 350.000 VND/con
 
Mực xào thơm cà........ .......................... 350.000 VND/con
 
Mực một nắng nướng .......................... 400.000 VND/con
 
Mực xào cần tây.......... .......................... 350.000 VND/con
 
Mực một nắng chiên nước mắm ......... 180.000 VND/đĩa
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Mực hấp gừng, mực một nắng nướng, chiên mắm
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn