+ 84.905.893.383

 

Mì xào mềm bò ..................................... 180.000 VND/đĩa
 
Mì xào hải sản ...................................... 240.000 VND/đĩa
 
Bún gạo xào hải sản ............................ 150.000 VND/đĩa
 
Bún gạo xào giòn hải sản ................... 150.000 VND/đĩa
 
Miến xào lòng gà ................................. 105.000 VND/thố
 
Miến xào lươn ...................................... 130.000 VND/thố
 
Miến xào cua ......................................... 250.000 VND/thố
 
Miến xào tôm cua ................................ 290.000 VND/thố
 
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng mì miến xào mềm bò, hải sản, bún gạo xào giòn
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn