+ 84.905.893.383

 

Lươn um chuối ........................................ 130.000 VND/cây
 
Lươn xào sả ớt ........................................ 130.000 VND/đĩa
 
Lẩu lươn ................................................... 250.000 VND/đĩa
 
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Lươn um chuối, xào sả ớt
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn