+ 84.905.893.383

 

Ghẹ đỏ ................................................... 850.000 VND/kg
 
Cách chế biến
         Ghẹ hấp
         Ghẹ rang me
         Ghẹ rang muối
 
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Ghẹ xanh, ghẹ đỏ, hấp, rang me, rang muối
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn