+ 84.905.893.383

 

Ếch nướng mọi ........................................ 150.000 VND/đĩa
 
Ếch rô ti .................................................... 150.000 VND/đĩa
 
Ếch xào sả ớt ........................................... 150.000 VND/đĩa
 
Ếch xé phay .............................................. 150.000 VND/đĩa
 
 
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Ếch nướng mọi, rô ti, xào xả ớt
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn