+ 84.905.893.383

 

Cơm chiên trứng .................................. 110.000 VND/đĩa
 
Cơm gà rô ti .......................................... 120.000 VND/đĩa
 
Cơm chiên hoàn hảo ............................ 130.000 VND/đĩa
 
Cơm chiên cá mặn ................................ 130.000 VND/đĩa
 
Cơm chiên trái dừa ............................... 130.000 VND/đĩa
 
Cơm chiên trái thơm ............................. 150.000 VND/đĩa
 
Cơm chiên cua ...................................... 150.000 VND/đĩa
 
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng cơm chiên dương châu, chiên cá măn, chiên trái dừa, sò điệp, bào ngư
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn