+ 84.905.893.383

 

Gỏi cuốn tôm thịt ........................................ 35.000 VND/cây
 
Gỏi rau càng cua thịt bò ............................ 150.000 VND/đĩa
 
Gỏi gân tiên hải sản ...................................120.000 VND/đĩa
 
Chạo tôm ..................................................... 65.000 VND/cây
 
Chả giò tôm thịt ..................................... 140.000 VND/4 cuốn
 
Chả giò Sài Gòn .................................... 140.000 VND/4 cuốn
 
Chả giò thập cẩm .................................. 140.000 VND/4 cuốn
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng chả giò, gỏi rau, chạo tôm
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn