+ 84.905.893.383

 

Cá lóc .................................................... 390.000 VND/kg
                                                                                      
 
Cách chế biến
         Cá lóc nướng mỡ hành
         Cá lóc nướng giấy bạc
         Cá lóc chiên giòn
         Cá lóc um chuối
 
 
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Cá lóc nướng mỡ hành, nướng giấy bạc, chiên giòn, um chuối
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn