+ 84.905.893.383

 

Cá Diêu Hồng ....................................... 390.000 VND/kg
 
 
Cách chế biến
         Cá diêu hồng chiên muối
         Cá diêu hồng chương tương
         Cá diêu hồng nướng sa tế
         Cá diêu hồng nướng muối ớt
         Cá diêu hồng chiên giòn, chiên xù
 
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Cá diêu hồng chiên muối, chưng tương, nướng sa tế, muối ớt, chiên giòn
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn