+ 84.905.893.383

 

Bò sốt nấm tiêu xanh ........................... 150.000 VND/đĩa
 
Bò lúc lắc khoai tay .............................. 190.000 VND/đĩa
 
Bò nướng ngũ vị .................................. 150.000 VND/đĩa
 
Bò nướng lá chanh ............................... 150.000 VND/đĩa
 
Bò nướng ngũ vị .................................. 150.000 VND/đĩa
 
Bò nướng lá lốt ..................................... 150.000 VND/đĩa
 
 
 
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Bò sốt nấm tiêu xanh, nướng ngũ vị, lá chanh, lá lốt, sườn bò mỹ sốt tương BBQ
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn