+ 84.905.893.383

 

Yến tiềm nước cốt dừa ............ 260.000 VND/chén nhỏ
                                                     550.000 VND/chén lớn (thượng hạng)
 
Yến tiềm táo đỏ hạt sen .......... 260.000 VND/chén nhỏ
                                                     550.000 VND/chén lớn (thượng hạng)
 
Yến tiềm đu đủ ......................... 260.000 VND/chén nhỏ
                                                     550.000 VND/chén lớn (thượng hạng)
 
Yến tiềm canh thượng hạng.... 490.000 VND/phần nhỏ
                                                    800.000 VND/phần lớn
 
 
 
 
 
 
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Yến tiềm táo đỏ hạt sen
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn