+ 84.905.893.383

 

Vịt quay Bắc Kinh ..................1.080.000 VND /con (nấu 3 món)
 
Chế biến : 
 
Da cuốn bò bía, đùi và thân rô ti, xương nấu cháo hoặc nấu canh cải bẹ xanh