+ 84.905.893.383

 

Samdi nhất phẩm vi cá ............................................ 800.000 VND/phần
 
Vi cá bông trùng thảo sốt dàu hào ......................... 680.000 VND/phần
 
Vi cá tiềm sò điệp Nhật .................... 880.000 VND/phần (sò điệp lớn)
 
Vi cá hồng xíu ........................................................... 600.000 VND/phần
 
Vi cá giống thượng hạng hồng xíu ....................... 1.100.000 VND/phần
 
 
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Vi cá nhất phẩm samdi, Vi cá hồng xíu
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn