+ 84.905.893.383

 

Tu hài hấp XO ............................................ 880.000 VND/kg
 
Tu hài hấp Hồng Kông .............................. 880.000 VND/kg
 
Tu hài xào tương XO ............................... 880.000 VND/kg
 
Tu hài xào tàu xì ...................................... 880.000 VND/kg
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng tu hài
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn