+ 84.905.893.383

 

Tôm sú.........................................880.000 VND/kg (Tôm vừa)
                                                      980.000 VND/kg (Tôm lớn)
 
Cách chế biến: - Tôm sú hấp tỏi
                           - Tôm sú sốt kim sa
                           - Tôm sú rang muối
                           - XO miến tôm sú tay cầm
 
Tôm sú trái cây Salad ........................ 180.000 VND/đĩa nhỏ
                                                               300.000 VND/đĩa lớn
 
Tôm sú sốt tiêu đen .......................... 180.000 VND/đĩa nhỏ
                                                               300.000 VND/đĩa lớn
 
Tôm sú xào kiểu Hồng Kông ............ 190.000 VND/đĩa nhỏ
                                                               350.000 VND/đĩa lớn
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng tôm sú
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn