+ 84.905.893.383

 

Sò điệp  ............................. 800.000VND/KG
 
 
 
Sò điệp xào bông cải xanh ............................. 350.000VND
 
Sò điệp nấm bạch linh sốt tương bào ngư... 350.000VND
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Sò điệp
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn