+ 84.905.893.383

 

Nấm kim chân chiên giòn ........................... 90.000 VND
 
Nấm thập cẩm sốt tương bào ngư ............ 180.000 VND
 
Tay cầm thượng hạng Samdi ..................... 360.000 VND
 
 
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng nấm kim châm chiên giòn, thập cẩm
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn