+ 84.905.893.383

 

Mực xào bông cải xanh ............................. 180.000 VND
 
Mực sốt tương BBQ ................................... 190.000 VND
 
Mực xào tương XO ..................................... 180.000 VND
 
Mực sốt tương maggi ...............................190.000 VND
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Mực xào bông cải xanh, mực sốt tương bbq, maggi
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn