+ 84.905.893.383

 

Mì xào mềm bò .......................................... 180.000 VND
 
Mì xào hải sản ............................................ 240.000 VND
 
Mì xào bào ngư Hồng Kông ..................... 550.000 VND
 
XO miến thịt cua tay cầm .......................... 160.000 VND
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng mì xào hải sản, bào ngư hồng kông, hủ tíu xào bò hồng kông, xo miến thịt cua tay cầm
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn