+ 84.905.893.383

 

Dưa leo trộn .................................................. 65.000 VND
 
Ớt xào tỏi với tàu xì ..................................... 65.000 VND
 
Nấm mèo trộn ............................................. 100.000 VND
 
Sụn gà rang muối  Hồng Kông ................ 120.000 VND
 
Sụn gà kim sa ............................................. 120.000 VND
 
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Các món khai vị Dưa leo trộn ớt xào tỏi với tàu xì, nấm mèo trộn, sụn gà rang muối
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn