+ 84.905.893.383

 

 
Thịt heo kho tộ Hồng Kông......................190.000 VND/ đĩa
 
Thịt ba chỉ áp chảo Tứ Xuyên ................190.000 VND/ đĩa
 
Thịt heo cay Tứ Xuyên ............................190.000 VND/ đĩa
 
Thịt heo xào kiểu Hồ Nam ......................190.000 VND/ đĩa
 
Sường rang muối Hồng Kông.................190.000 VND/ đĩa
 
Thịt heo cháy cạnh ..................................190.000 VND/ đĩa
 
Dò heo cay Samdi ...................................190.000 VND/ đĩa
 
Cải mùi ba rọi tay cầm..............................190.000 VND/ đĩa