+ 84.905.893.383

 

Hải sâm đông cô sốt dầu hào ................................... 450.000 VND
 
Hải sâm sốt tương bào ngư ..................................... 450.000 VND
 
 
 
 
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Hải sâm đông cô sốt dầu hào
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn