+ 84.905.893.383

 

Gân nai tiềm thuốc bắc ............................................. 120.000 VND/phần
 
Gân nai nấm đông cô sốt dầu hào ......................... 280.000 VND/phần
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Gân nai nấm đông cô sốt dầu hào
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn