+ 84.905.893.383

 

Ếch hấp lá sen ....................................... 180.000 VND
 
Ếch nướng mọi .......................................150.000 VND
 
Ếch sào sả ớt ..........................................150.000 VND
 
Ếch nằm đống rơm..................................150.000 VND
 
Ếch tay cầm kiểu Đài Loan ................... 160.000 VND
 
Ếch hầm rượu cay tay cầm ................... 200.000 VND
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Ếch hấp lá sen, ếch tay cầm kiểu Đài loan
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn