+ 84.905.893.383

 

Đậu hủ Tứ Xuyên tay cầm ........................... 180.000 VND
 
 
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng đậu hủ tứ xuyên, tay cầm, hải sản
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn