+ 84.905.893.383

 

Chả giò kiểu Samdi ............................ 130.000 VND/đĩa
 
Sườn rim kiểu Samdi ......................... 180.000 VND/đĩa
 
Tôm sú kiểu Samdi ............................. 200.000 VND/đĩa
 
Tôm hùm baby kiểu Samdi ................ 1.800.000 VND/kg
 
Tôm hùm bông kiểu Samdi ............... 2.800.000 VND/kg
 
 
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Chả giò, sườn rim, tôm hùm kiểu Samdi
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn