+ 84.905.893.383

 

Cua rang me ............................................ 980.000 VND/kg
 
Cua hấp .................................................... 980.000 VND/kg
 
Cua nướng ............................................... 980.000 VND/kg
 
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Cua hấp, rang me, nướng
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn