+ 84.905.893.383

 

Cơm trắng ............................................. 25.000 VND/chén
 
Cơm chiên dương châu ............................ 190.000 VND
 
Cơm chiên hải sản ..................................... 240.000 VND
 
Cơm chiên sò điệp khô Hồng Kông ......... 320.000 VND
 
Cơm chiên bào ngư ................................... 500.000 VND
 
Cơm cháy hải sản ...................................... 260.000 VND
 
Cơm cháy hải sâm ..................................... 320.000 VND
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng cơm chiên,cơm cháy, hải sản, dương châu, sò điệp, hong kong, bào ngư
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn