+ 84.905.893.383

 

Cá tuyết sốt tương BBQ ........................... 260.000 VND
 
Cải bắp thảo hấp cá tuyết ........................ 320.000 VND
 
Cá tuyết sốt phô mai ................................ 320.000 VND
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Cá tuyết sốt tương BBQ
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn