+ 84.905.893.383

 

Cá hồi sashimi .............................. 180.000 VND/đĩa nhỏ
                                                         250.000 VND/đĩa lớn
 
Cá hồi sốt phô mai .................................... 180.000 VND
 
Cá hồi sốt tương XO ................................. 180.000 VND
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng cá hồi sashimi
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn