+ 84.905.893.383

 

Bào ngư miếng sốt dầu hào ............................ 880.000 VND/con vừa
                                                                                       
 
Bào ngư Úc sốt dầu hào .................................. 980.000 VND/con vừa
 
 
Bào ngư Úc sốt mì Hồng Kông ......................1.100.000 VND/con vừa
 
 
Bào ngư Úc sốt dầu hào (bào ngư xanh)......1.600.000 VND/con lớn
 
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Bào ngư úc sốt dầu hào
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn