+ 84.905.893.383

 

Nấu 1 món ................................................ 800.000 VND/kg
 
Nấu 2 món ................................................ 880.000 VND/kg
 
 
Cách chế biến
         Baba rang muối gừng
         Baba um chuối đậu
         Baba rôti
 
 
Samdi Restaurant Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Baba rang muối gừng, um chuối đậu, rô ti
Đánh giá: Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng Nhà hàng Samdi - Nhà hàng hải sản Đà Nẵng 9.9/10 bởi 99 bình chọn